Rusta och matcha ger dig nya möjligheter på en ny arbetsmarknad

Tjänsten Rusta och matcha ser till att du som arbetssökande är rustad för de jobb som är hett eftertraktade på arbetsmarknaden – och som du passar för.

Utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden har gått mycket fort under de senaste åren. Efterfrågan på vissa typer av yrken har ökat, medan den minskat för andra. För att säkra dina chanser på arbetsmarknaden behöver du vara beredd på att anpassa dig. Vissa yrken kan till och med ha försvunnit helt.

Detta kan du till exempel märka genom att det tar längre tid än väntat att söka ett nytt jobb. Du kan kanske till och med riskera att klassas som långtidsarbetslös. Då kommer du sannolikt behöva utveckla dina kompetenser för att återigen vara en bra matchning för de jobb som faktiskt finns på marknaden.

Ansök om Rusta och matcha via Arbetsförmedlingen

Tjänsten Rusta och matcha innebär precis det den heter. Du som deltar i programmet blir rustad för att klara av de jobb som är hett efterfrågade, och du kommer också bli matchad till ett jobb som passar dig. Det finns ingen anledning för dig att vidareutbilda dig till ett yrke du vantrivs med. Självklart ska också du kunna njuta av ett framgångsrikt yrkesliv.

Om du varit arbetslös en lång tid kan du ha drabbats av vissa hopplöshetskänslor. Det är vanligt att långtidsarbetslöshet leder till känslor av utanförskap och ensamhet. Att delta i ett organiserat program kan i sig vara en väg ut ur den ensamheten. Du ansöker om programmet via Arbetsförmedlingen.

18 Apr 2023