Rusta och Matcha - en tjänst som gör skillnad

Hur kan man hitta rätt jobb? För många så handlar det om stora svårigheter i att få in en fot på dagens arbetsmarknad. Det handlar heller inte om att man är lat - tvärtom: man söker jobb hela tiden, men man lyckas inte ens komma till en intervju. Detta gör att man gräver ner sig och känner sig värdelös. Hur kan man vända den trenden? Genom att delta i Rusta och Matcha - en ny tjänst från arbetsförmedlingen - så kan man ge sig själv de bästa förutsättningarna till full sysselsättning och en stimulerande tillvaro.

Rusta och Matcha finns idag i 85 svenska kommuner och tjänsten har kommit att ersätta den tidigare modellen vid namn Stöd och Matchning. Genom att som arbetslös anmäla sig till Rusta och Matcha så får man professionell vägledning fram till drömjobbet. Vilket innebär att man exempelvis ges en enklare datautbildning, får hjälp med att skapa ett intressant och säljande CV samt där man tränas i olika situationer som exempelvis hur man agerar vid en arbetsintervju.

Utöver detta så får man även motivationssamtal samt hjälp med att göra studiebesök och en möjlighet att använda ett stort kontaktnät. Lotsarna är alla utbildade och jobbar för varje individ.

Rusta och Matcha hjälper dig att hitta jobb

Till skillnad mot hur andra privata lösningar ser ut så handlar det heller inte om att man ska tjäna en massa pengar på klassiska luftslott: Rusta och Matcha får betalt när en individ gått från att vara arbetslös till att ha en sysselsättning. Just det senare är något som borgar för ett mer aktivt jobb och bättre stöd.

Att vara arbetslös är sällan självvalt. De allra flesta vill arbeta, få en social kontakt och känna att man gör skillnad. Jobb ger ett värde utöver det ekonomiska och det är viktigt att poängtera. Lika viktigt att poängtera är att det kan vara svårt att hitta ett jobb. Det råder hård konkurrens och det gäller att kämpa.

Med Rusta och Matcha vid din sida så öppnas nya dörrar och du får ny utrustning att lägga i din verktygslåda. Det ger dig helt nya möjligheter - även inom branscher du tidigare aldrig tänkt dig arbeta inom. Hos detta företag får du hjälp med att komma ut på arbetsmarknaden. www.rustaochmatcha.biz

11 Oct 2022