Många jurister jobbar med vårdnadstvister

Jag har kompisar som arbetar med vårdnadstvister. Jag menar att de bara jobbar med vårdnadstvister. Tydligen har det blivit så pass många föräldrar som ansöker om ensam vårdnad att det sysselsätter flera juristbyråer. Det är så många så det sysselsätter socialtjänster och domstolar som knappt hinner med annat.

Antalet ansökningar om ensam vårdnad har fördubblats

Bara under de senaste 10 åren har antalet vårdnadstvister fördubblats. Sedan 2014 ligger antalet vårdnadstvister per år kring 5.000. Det är en fördubbling sedan 2005 då de var kring 2-3.000. Flera advokater menar att de har blivit mer infekterade också. Vissa menar att domstolarna inte är den rätta instansen för att ta itu med föräldrar som inte kan komma överens. Vissa advokater går så långt att de menar att det borde finnas någon annan myndighet som tar itu med föräldrar som inte kan komma överens.

Socialtjänsten struntar i vittnesmål om våld

Det finns ju familjerätten, som är en del av socialtjänsten som redan nu arbetar med föräldrar som inte kan komma överens, de håller så kallade "samarbetssamtal" då föräldrar har grava samarbetsproblem. Det som inte fungerar med detta är om någon av föräldrarna är sådan som begår övergrepp och våld på den andra föräldern. Då utsätts den förälder som är utsatt för våldet, för en reell risk att fortsätta utsättas för våldet.

Men det som jag har märkt är att socialtjänsterna inte verkar bry sig om det, utan fortsätter be föräldrar att komma till "samarbetssamtal" oberoende hur många gånger den andra föräldern berättar om våldet som den våldsamma partnern gör sig skyldig till. Tänk då på det stackars barn som måste fortsätta leva med det våldet, om ingen går in och skyddar det barnet. Det är som om våra svenska myndigheter anser att ett barn som är utsatt för våld ungefär får skylla sig självt för att de råkar vara födda av en våldsam förälder.

Oavsett orsak blir barn i kläm

Så slutsatsen är den att oberoende orsaken till att föräldrarna är oense, blir barnet i kläm när föräldrar inte kan komma överens. Vi ska ju komma ihåg att de flesta föräldrar är bra föräldrar och kan ta hand om sina barn, även när de skiljer sig. Men det är ju inte de föräldrarna som börjar tvista om vårdnaden om sina barn. Sedan finns det föräldrar som fortsätter gräla om småsaker när det kommer till vårdnaden om sina barn, men de tar resurser som egentligen borde läggas på de barn som faktiskt far illa av den ena föräldern. Läs mer här om hur man går till väga för att ansöka om ensam vårdnad: http://www.ensamvårdnad.net.

8 Dec 2018