Målsägandebiträde ger dig stöd i alla situationer

Har du blivit utsatt för ett brott och har en förundersökning inletts? Då har du rätt att skaffa ett målsägandebiträde som kan föra din talan under processen.

Att utsättas för ett brott kan vara mycket traumatiserande. Förutom att själva brottet kan vara fysiskt skadligt, kan det också åstadkomma psykiska skador som gör det mycket svårt för ett brottsoffer. Därtill tillkommer det en rättslig process där polisen utreder brottet. Leder det till åtal kommer det även en process i domstolen.

Allt detta kan vara överväldigande för vem som helst. Därför är det viktigt att ha en juridiskt kunnig på din sida, som värnar om dina intressen och för din talan. Av den här anledningen är det idag lagstadgat att de som blivit utsatta för brott har rätt till ett målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde är där för dig

När du blivit utsatt för ett brott och en förundersökning inletts av polisen, betecknas du som målsägande. Det kan exempelvis handla om sexualbrott, rån eller misshandel. Som brottsoffer har du då rätt till ett målsägandebiträde. Det gör att du inte står ensam i den juridiska processen, utan har någon som känner till hela förloppet och är där för att ta tillvara på dina rättigheter.

Ett målsägandebiträde är ofta en advokat. Det innebär att personen både har utbildning och yrkeserfarenhet för att kunna ge dig den hjälp som du behöver. Du kan därmed känna dig trygg i att en expert inom juridik gör din röst hörd och bevakar dina intressen.

18 Aug 2022