En bilskrot i Trollhättan värnar om miljö och resurser

På en bilskrot i Trollhättan tas gamla bilar omhand på ett sätt som är bra både vad gäller hantering av resurser, miljö och ekonomi. Det ska vi vara glada över.

Har du sett en film någon gång, där någon scen utspelar sig på en bilskrot? Om du tänker efter så har du säkert det. I amerikanska filmer används sådana platser inte sällan i action- eller kriminalfilmer. Där är alltid fullt med bilar som pressats ihop till klossar och som staplats ovanpå varandra. En perfekt miljö att leka katt och råtta i.

Vi ska låta det vara osagt ifall skrotbilar fortfarande hanteras på detta sätt “over there”. Här hemma i Sverige går det i alla fall inte till på det sättet, och det ska vi vara väldigt glada över. Att pressa ihop en gammal bil är nämligen både ett enormt slöseri med resurser och något som kan leda till att skadliga kemikalier läcker ut.

Bilskroten monterar ned

Om man tittar på hur det går till i Sverige nuförtiden – ta en bilskrot i Trollhättan som exempel – så sker det en noggrann nedmontering av bilens olika delar. Metallskrot kan återvinnas och bli till nya metalldelar, och kemikalier skickas till destruktion som utförs enligt de lagkrav som finns.

Oavsett hur gammal bilen är så finns det dessutom oftast delar som fortfarande duger och som kan återanvändas i andra bilar. Ja, här kan det till och med vara så att ju äldre bilen är desto mer eftertraktad är dess delar – av de som har renovering av veteranbilar som hobby.

9 Apr 2023